Изложба „Тандем“

Информационен ден на Европейския парламент

юли 27th, 2007

На 10.07.2007 г. от 18.00 ч. в изложбената зала на Център Канети (Доходното здание) ще се проведе Информационен ден на Европейския парламент под мотото „Парламентът на всички европейски граждани – от Римския договор до предизвикателствата на разширяването и Конституцията за Европа”. Организатори – Австрийска библиотека „Елиас Канети”, катедра „Европеистика” при Русенски университет и Русенска Търговско-Индустриална камара.

Health