Bulgarisch/Български Deutsch/Немски

За нас

Австрийска библиотека „Елиас Канети” в Русе (www.oebibli.uni-ruse.bg) е открита на 20-ти май 2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе лауреат на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Библиотеката е създадена въз основа на културна спогодба между България и Австрия и подписан договор между Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия, представлявано от посланика на Република Австрия в София, Областен управител – Русе, Община – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Международно дружество „Елиас Канети” – Русе.
Библиотеката е част от мрежата от Австрийски библиотеки (www.oesterreich-bibliotheken.at), създадени от Федералното министерство на външните работи на Република Австрия. Тя е под организационното ръководство на Международно дружество „Елиас Канети” Русе (www.eliascanetti.org). В методично отношение Австрийската библиотека се подпомага и ръководи от Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Библиотечният фонд се предоставя и допълва чрез редовни доставки от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия и понастоящем включва около 5200 тома, като акцентът е върху темите австрийска литература (вкл. произведения от и за Елиас Канети), история, култура, изкуство и литературна критика на Австрия, история на Европа и света, както и Европейска интеграция и балканистика. Библиотеката разполага с произведения на Елиас Канети на 19 езика, представляващи дарение от д-р Томас Франц Шнайдер (Базел, Швейцария). В Библиотеката се намират дарения – литература от Германия, Лихтенщайн и Швейцария. Част от фонда вече е представен в Интернет-каталог (http://cat.oebibli.uni-ruse.bg/ab/), свързан към електронната библиотечна мрежа на Русенски университет, и този процес на въвеждане на фонда продължава. Към библиотечния фонд принадлежат също списания, аудио- и видеокасети и компактдискове.
На 1-ви януари 2007 г., деня на присъединяването на Република България към Европейския съюз, външният министър на Република Австрия Урсула Пласник посети библиотеката и дари 10 000 евро за обогатяване на фонда й.
Дейността на библиотеката не се ограничава с предоставянето на библиотечния фонд. От момента на откриването й библиотеката изпълнява функцията на австрийски и немскоезичен център за култура, наука, информация и гражданско образование за широка публика, което се дължи и на дейностите на Международно дружество „Елиас Канети” и Издателство „МД Елиас Канети”, които разполагат с офиси в помещенията на библиотеката. Библиотеката участва в организирането на научни, културни и образователни събития: литературни четения, доклади, семинари, дискусионни форуми, конференции, представяне на книги, както и изложби, прожектиране на филми и театрални представления, интеграционни програми за ученици, студенти и граждани в партньорство с Катедра Европеистика към Русенски университет, Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа Център (БРИЕ), Австрийското дружество за литература във Виена , Гьоте-институт София и други културни институти в страната и чужбина.
Организационната дейност на библиотеката се съгласува с Посолството на Република Австрия в София, а програмната дейност с Международно дружество „Елиас Канети”.

Health